Vítejte!

Vítáme vás na stránkách spolku Podpora a služby pro všechny generace, kde najdete více informací o naší činnosti i přehledy našich cílů a úspěchů i plánů do budoucna.

O co nám jde?

O co nejhezčí využití volného času nejstarší generace formou oborových tvořivých řemeslných dílen.

O komunitní setkávání nejstarší generace při aktivitách které nejen baví, ale současně dokáží navrátit společenskou potřebnost seniorů.

O  předávání zkušeností nejstarší generace směrem k nejmladší a budování vzájemné mezigenerační úcty i umění vzájemné komunikace.

O vzdělávání mládeže v řemeslné rukodělné činnosti napříč různými obory.

Tvořivost a tvůrčí práce je historickou podstatou lidstva, ani v budoucnu se bez šikovných řemeslníků neobejde žádná společnost, proto chceme vrátit řemeslu jeho vážnost a důstojnost díky výchově a výuce nejmladší generace, tedy dětí a mládeže, stejně tak chceme změnit povědomí o řemeslu v očích současné společnosti.

Naše cíle :

  • Budování řemeslných oborových dílen pro volnočasové tvořivé aktivity seniorů.
  • Dílny sloužící současně i k výchově a vzdělávání dětí a mládeže.
  • Co nejlepší forma mezigeneračního předávání zkušeností a jejich sdílení.

Naše motto:
Budování a tvoření je základním posláním lidí!

Chceme vzdělávat, vést a učit úctě mezi generacemi.

Máme: realizační skupinu pro všechny uvedené činnosti

Potřebujeme: finanční i materiální podporu jednotlivců i firem, kterým není cizí společenská odpovědnost.

Pojďte s námi pomáhat nejstarším a současně vzdělávat a vést nejmladší k řemeslným oborům.

Podpořte mezigenerační propojování, spolupráci, učení, sdílení, porozumění, sbližování, komunikaci, soužití, vztahy.