Návrh na vytvoření centra

Návrh na vytvoření komunitního, vzdělávacího, tvořivého a kulturního centra pro mezigenerační setkávání a předávání zkušeností formou společných skupinových projektů pro všechny generace od dětí a mládeže až po seniory. V současné době máme připraveny aktivity, primárně zaměřené na využití znalostí a dovedností nejstarší generace ve prospěch nejmladší.

Smyslem a cílem projektu je vytvoření komunitního centra, které poskytne na jednom místě pestrou paletu možností pro vzájemné setkávání a sdílení zkušeností obyvatel všech generací. Navíc se naučí vzájemné komunikaci, spolupráci i úctě.

Představte si prostor, ve kterém si každý najde to své v oblasti kulturní, vzdělávací, tvůrčí či řemeslné. Jedná se o přímé zapojení dětí a mládeže i jejich rodičů do činností, ve kterých mají starší generace celoživotní zkušenosti. A nemusí jít jen o profesní zkušenosti. Předávat a sdílet se dají i zkušenosti životní. Takové mezigenerační workshopy zaměřené na různé oblasti.

Prostor by měl nabídnout nejen vzdělávání či teorii, ale současně i možnost praktické realizace a spolupráce v zájmových skupinách nebo modelářských dílnách. Zde je významným pozitivním efektem vedení dětí a mládeže k řemeslné rukodělné činnosti. Ta se dnešní mládeži stále více odcizuje, pro společnost je však velkým přínosem. Vzdělání je důležité, ale umění výroby také. Zábavnou formou a pod vedením skutečných mistrů svých oborů se můžou mladí nadchnout pro možné budoucí povolání.

Stejné to může být i v oblasti kultury, tu by mělo komunitní centrum nabídnout ve více formách opět s možností vše vyzkoušet.

Nabídkou souběžných činností centra jsou výstavy a jiná galerijní činnost.

Máme personální zajištění všech odborných, vzdělávacích i provozních činností centra. Máme spousty dobrých, pro společnost i pro vaší městskou část přínosných, návrhů a nápadů, jak propojovat jednotlivé generace velmi zajímavým způsobem. Současně jsme připraveni aktivně spolupracovat s dalšími organizacemi neziskového sektoru podobného zaměření.

Chceme vytvořit místo, které svým rozsahem a zaměřením nabízených služeb potěší co nejvíce obyvatel vaší městské části.

Centrum mezigeneračního propojování realizované ve vaší městské části může být vzorem pro podobné aktivity v jiných lokalitách.

Autorem návrhu projektu je spolek Podpora a služby pro všechny generace z.s.