Modelářská dílna pro volnočasové tvořivé aktivity seniorů (Praha)

kočár
kočár

Smyslem našeho projektu je zapojování aktivních seniorů do tvůrčí činnosti v různých oborech, tedy do programu, kde se senioři nejen setkávají,

ale především zhodnotí své praktické životní zkušenosti z profesních i zájmových aktivit.

Pro uvedenou činnost nabídneme plně vybavenou dílnu, jejíž součástí bude i prostor pro setkávání, povídání a plánování výrobního programu jednotlivců nebo skupin.

Dílna by měla svým vybavením poskytovat zázemí nejen pro ruční výrobu, ale současně disponovat strojním vybavením pro technologicky náročnější projekty.

Naší dalším společným cílem je díky této dílně ukázat i nejmladší generaci, co vše je možné vyrábět svépomocí a zájemce z řad mladých přivést k řemeslné činnosti a dovednosti, kterou můžou získat v programu mezigeneračního předávání zkušeností právě od těch nejstarších, kteří opravdu umí a dokáží se do této aktivity zapojit.

Doba potřebná k realizaci a vybavení dílny pro plný provoz je  dva až tři měsíce.