Centrum sdílených informací

Spolek Podpora a služby pro všechny generace provozuje místo pro setkávání a vzájemné sdílení profesních a volnočasových informací i životních situací. V tomto prostoru mohou zájemci získat radu, doporučení nebo informaci ke konkrétní problematice. Spolek propojuje nositele nejrůznějšího know-how s těmi, kteří o jejich znalosti, zkušenosti a dovednosti mají zájem.

Je až překvapující, jak seniora vytrženého ze společenského a pracovního života potěší zájem jiného člověka o to, čemu rozumí. Tento projekt umožňuje spolku naplňovat snahu o pomoc lidem, kteří po odchodu do důchodu ztrácí smysl života.