Kariérní restart

Spolek Podpora a služby pro všechny generace realizuje v rámci vlastního projektu „Mezigenerační sdílení“ aktivity, které pomáhají nezaměstnaným starším 55 let získat nové pracovní znalosti a dovednosti, které usnadní jejich návrat na trh práce.

Celá řada zaměstnanců v předdůchodovém věku přestává být pro své zaměstnavatele perspektivní. Je nesporné, že tito lidé již více než kdokoliv jiný, upřednostňují své pracovní návyky před „inovativními“ pravidly v oblasti řízení lidských zdrojů. Nicméně právě tito lidé mají mnoho praktických zkušeností, které mohou velmi efektivně využít ku prospěchu toho, kdo je dokáže uplatnit.

Těmto lidem poskytujeme bezplatná školení a poradenství a pomáháme jim tak nabrat potřebné sebevědomí, aby své know-how úspěšně nabídli potenciálním zaměstnavatelům.