Využití znalostí a zkušeností seniorů

Spolek Podpora a služby pro všechny generace komunikuje s potenciálními zájemci o využití specifických odborných znalostí, zkušeností a dovedností seniorů. Cílem je zapojit zkušené praktiky z různých oborů zpět do praxe a umožnit těmto odborníkům, aby předávali své specifické know-how mladším generacím. V současné době spolek aktivně spolupracuje se dvěma výrobními podniky a intenzivně vyhledáváme další.