Zaměstnávání osob obtížně uplatnitelných na trhu práce

Spolek Podpora a služby pro všechny generace rozvíjí současně více projektů zaměřených na zaměstnávání osob obtížně uplatnitelných na trhu práce, jako jsou osoby 55 +, rodiče s dětmi předškolního věku i osoby s částečným invalidním důchodem.

V souladu se stanovenými cíli spolku jsme v průběhu roku 2019 vytipovali strategické partnery pro realizaci činností, které mohou vykonávat výše uvedené skupiny osob.

Ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy v současnosti vyhledáváme vhodné prostory, ve kterých bude možné tyto vybrané aktivity realizovat. Spuštění pilotního provozu očekáváme ve 2. čtvrtletí 2020.