Vzdělávací a tvořivé centrum

Návrh na vytvoření vzdělávacího a tvořivého centra pro mezigenerační propojování a předávání zkušeností formou společných skupinových projektů pro všechny generace od dětí a mládeže až po seniory. V současné době máme připraveny aktivity, primárně zaměřené na využití znalostí a dovedností nejstarší generace ve prospěch nejmladší. Záměrem je podpora skupin obtížně uplatnitelných na trhu práce.
Smyslem a cílem projektu je vytvoření prostoru, který poskytne na jednom místě pestrou paletu možností pro vzájemné sdílení zkušeností obyvatel všech generací. Navíc se účastníci naučí vzájemné komunikaci, spolupráci i úctě.

Prostor by měl nabídnout nejen vzdělávání či teorii, ale současně i možnost praktické realizace a spolupráce v zájmových skupinách nebo modelářských dílnách. Zde je významným pozitivním efektem vedení dětí a mládeže k řemeslné rukodělné činnosti. Ta se dnešní mládeži stále více odcizuje, pro společnost je však velkým přínosem. Vzdělání je důležité, ale umění výroby také. Zábavnou formou a pod vedením skutečných mistrů svých oborů se můžou mladí nadchnout pro možné budoucí povolání.

Důležitým výstupem činnosti centra je uplatnění ohrožených skupin na trhu práce (matky samoživitelky, rodiče po MD a věkové skupiny 55+).

Máme personální zajištění odborných, vzdělávacích i provozních činností centra. Současně jsme připraveni aktivně spolupracovat s dalšími organizacemi neziskového sektoru podobného zaměření.
Projekt počítá s poměrným samofinancováním vybraných aktivit, využíváním dotačních programů EU a generováním příjmů z vlastních doprovodných aktivit.

Centrum mezigeneračního propojování realizované ve vaší městské části může být vzorem pro podobné aktivity v jiných lokalitách.
Autorem návrhu projektu je spolek Podpora a služby pro všechny generace z.s.