Účel spolku

Účelem spolku je vytvořit koncept, navrhnout, realizovat, provozovat a rozvíjet komunitní a coworkingové centrum, jež se stane znalostní, organizační, procesní a technologickou platformou pro rozvoj konceptu zařízení sdružujících všechny generace obyvatel, poskytujících zázemí pro zájmový a profesní rozvoj, obecné a odborné vzdělávání a pro vytváření pracovních příležitostí pro vybrané cílové skupiny (absolventi, matky s malými dětmi, osoby starší 50 let), podporu při slaďování profesního a soukromého života vč. poradenství při rozjezdu podnikatelských aktivit klientek a klientů centra, zajišťujících služby při obstarávání dětí předškolního věku (služby péče o dítě v dětské skupině ve smyslu zákona č. 247/2014 Sb.) a žáků prvního stupně základních škol, poradenství a podporu při budování, provozování a rozvoji sociálních podniků, zprostředkovávajících mezigenerační spolupráci zohledňující znalosti, dovednosti a zkušenosti jednotlivých generací a obstarávajících další služby pro klientky a klienty všech generací.